Mantentze-lan elektronikoa

TITULAZIO OFIZIALA: Mantentze-lan Elektronikoko Goi Mailako Teknikaria

ZIKLOAREN IRAUPENA: 2 urte , 2000 ordu

EREDUA: B eredua

LORTUTAKO GAITASUNA

 • Produktu elektronikoak programatzeko gaitasuna
  • Arduino
  • Mikrokontrolatzailea
 • Ekipo elektronikoen prestaketan gaitasuna:
  • Ekipo industrialak
  • Makineria
  • Kontsumo ekipoak
 • Robotika
 • Makina industrialak programatzeko, muntatzeko eta prestatzeko gaitasuna
  • Automatak
  • Sentsoreak
 • Ahots- eta datu- ekipoak eta zirkuitu elektrikoak prestatzeko gaitasuna
 • Zirkuitu elektronikoen diseinu eta fabrikatzeko gaitasuna
 • Taldean eta proiektutan lan egiteko gaitasuna
 • Arazoei aurre egiten jakitea

IRTEERAK LAN MUNDUAN

 • Tresneria elektriko eta elektronikoen mantentzea eta konponketan
 • Ikus entzunezko tresnerien mantentze eta konponketan
 • Irrati- eta telebista- sistemen mantentze eta konponketan
 • Sistema domotikoen, inmotikoen eta segurtasun elektronikoko sistemen mantentzea eta konponketa
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneriaren konponketa eta mantentzean
 • Tresneria industrialen konponketa eta mantentzean
 • Sare informatikoen muntaia eta ezarpena
 • Makineria automatizatuen muntaia eta prestaketa
 

METODOLOGIA

ETHAZI
 • ETHAZI
  1. Metodologia berritzailea
  2. Erronken bitarteko ikaskuntza
  3. Gaitasunen eboluzioa
  4. Ikasketa kolaboratiboa

IKASGAIAK

1. Maila

 • Zirkuitu elektroniko analogikoak
 • Tresneria mikroprogramagarria
 • Ahots- eta datu- tresneriaren mantentze-lanak
 • Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea

2. Maila

 • Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak
 • Audio- tresneriaren mantentze-lanak
 • Bideo-tresneriaren mantentze- lanak
 • Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak
 • Mantentze- lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena
 • Mantentze-lan elektronikoen proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Lantokiko prestakuntza